O objektu

O objektu

Prodaja apartmana Divčibare . Prema važećem PGR-u za Turističi centar Divčibare predmetna parcela se nalazi u zoni vila,apartmani i pansioni. Spratnost planiranog objekta je P1+P2+Pk1+Pk2+Pk3+Pk4, visine slemena +17.92 m kao i pozicije gde krov prekida fasadni zid(venac) +4.33 m. Maksimalne dimenzije objekta na nivou koji leži na tlu su su 19.70 m x 15.06 m.Planirana izgradnja je uslovljena urbanističkim uslovima izgradnje odredjenim u planskom dokumentu,geometriji parcele i odnosom prema susednim parcelama.

Prodaja apartmana Divčibare . Objekat je većim delom pozicioniran u južnom delu k.p. 1072 poštujući udaljenja data planom, kako bi se maksimalno distancirao od suseda i kako bi se zadržao što veći šumski fond koji je smešten u istočnom delu parcele. Parcela u severo-istočnom delu ostaje manje urbanizovana ,obiluje šumskom vegatacijom. Koncept objekta zasniva se na prilagođavanju objekta konkretnoj lokaciji odnosno ideja planinske kuće preovlađuje u obliku dvovodnog krova nagiba 60 º koji se preliva na sve nivoe u potpunosti osim prizemlja koja su obradjena u lomljenom kamenu,odnosno na južnoj i severnoj strani delom kompozitnim pločama u nijansama i teksturi drveta.

Prodaja apartmana Divčibare

Prodaja apartmana Divčibare

Prodaja apartmana Divčibare . Objektu se pešački prilazi preko rampe i stepeništa sa kolsko pešačke ulice KP84 sa zapadne strane.Ulaz je na koti +0.00(968.55) i podudara se terenom koji od ove pozicije kreće da pada prema istočnoj strani pracele. Ulaz u objekat diskretno uvodi betonska žardinjera sa zelenilom koja se završava u “procepu” objekta u kome je smešten svetlarnik stepeništa i delom naslonjena na deo fasade Prizemlja 2 pravi barijeru izmedju stanova u ovom delu objekta i javne površine.

Prodaja apartmana Divčibare

Prodaja apartmana Divčibare

O objektu

Prodaja apartmana Divčibare . Sve etaže u objektu su rešene kao stambene osim P1 koje u svom sastavu poseduje još skijašnicu,ostavu i tehničku prostoriju.Svi apartmani poseduju vidne podele dnevne i noćne zone osim studija kod kojih su zone objedinjene.Apartmani u Prizemlju 1 su okrenuti prema istočnoj strani koja obiluje zelenilom i pruža odredjeni vid privatnosti dok su ukopanom delu ostali skijašnica,ostave i tehnička prostorija. Preostali nivoi objekta sadrže samo apartmane sa strukturama koja se ponavlja do nivoa PK3 na kojem su smešteni dupleksi.Ukupan broj apartmana je dvadeset i pet.Nivoi su mejdusobno povezani komunikacijama u vidu hodnika,stepeništa i lifta.

Prodaja apartmana Divčibare . Kolski pristup objektu je predviđen preko kolsko pešačke ulice KP84 sa zapadne strane i to u dve zone, prva u severnom i druga u jugozapadnom delu.Prva zona parkiranja je na severnoj strani i definiše ih kolski put širine 5.5 m na koji se nadovezuje 13 pm. Pristupni putevi unutar parcele su definisani tako da odgovoraju postojećem terenu obezbeđuju nesmetano funkcionisenje vozila i ispoštuju u najvećoj meri postojeću floru.Druga zona parkiranja je manji parking prostor uz jugozapadnu stranu parcele u neposrednoj blizini ulaza u objekat definiše ga 5 p.m.Ukupan broj parking mesta je 18 što odgovara uslovima koji su zadatim važećim planom(1pm na 2-10 kreveta u zavisnosti od kategorije turističkog smeštaja).

 

Prodaja apartmana Divčibare. Mali Golubac su nove stambene jedinice smeštene u lepom i mirnom kraju Divčibara. Izgrađuju se od savremenih, prirodnih i visoko-kvalitetnih materijala.

O Divčibarama

Divčibare su gradsko naselje i poznato planinsko-turističko mesto grada Valjeva u Kolubarskom okrugu na planini Maljen. Prema popisu iz 2011. bilo je 141 stalno naseljenih stanovnika. Nalazi se 38 km južno od Valjeva, a 107 km od Beograda. . Prodaja apartmana Divčibare. 

Divčibare imaju dugu istoriju banjskog turizma. Imaju mnogobrojne visove sa koji se pruža neverovatan pogled na Maljen, veći broj planina, Valjevo i okolinu. Golubac, maljenski vis na visini 1044 m je obrastao mešovitom četinarskom i listopadnom šumom. Prodaja apartmana Divčibare. 

Turizam

Kada je reč o turizmu, u pitanju je grana koja je u ovim krajevima zapadne Srbije veoma razvijena, jer se poslednjih godina u turizam značajno ulaže.Kako bi se napravili svi potrebni kapaciteti da prime sve turiste koji su raspoloženi da dođu da upoznaju Srbiju i da se uvere da ona može biti značajan turistički centar regiona, koji će biti sve interesantniji narednih godina.Prodaja apartmana Divčibare. 

accordingly above all both … and additionally after all if … then afterward after that not only … but also afterwards all in all neither … nor albeit all of a sudden whether … or also all things considered no sooner … than although analogous to altogether although this may be true another another key point basically as a matter of fact because as a result before as an illustration accordingly above all both … and additionally after all if … then afterward after that not only … but also afterwards all in all neither … nor albeit all of a sudden whether … or also all things considered no sooner … than although analogous to altogether although this may be true another another key point basically as a matter of fact because as a result before as an illustration accordingly above all both … and additionally

Skijanje

Skijanje Divčibarama je, pored sankanja za najmlađe, najvažniji zimski sport na planini. Ukoliko ste ljubitelj snega i zimskih aktivnosti pozivamo Vas da posetite Divčibare. Prodaja apartmana Divčibare. 

Ski staza Centar nalazi se u samom centru, pored hotela Pepa. Proteže se na severnim obroncima Crnog vrha u dužini od oko 600m. Visinska razlika između vrha i podnožja staze iznosi oko 100m. Na stazi postoji ski lift vučnica (vučnа sаjlа sа tаnjirom koji se stаvljа između nogu), a kapacitet lifta je 700 skijaša na sat. Nagib staze odgovara srednjem kvalitetu skijaša. Posebnu zadovoljstvo pruža noćno skijanje na stazi koja je osvetljena od podnožja do vrha. Prodaja apartmana Divčibare. 

Crni vrh

Nova ski staza (Crni vrh) je dužine 850m, puštena je u rad u januaru 2008. godine. I ona se nalazi na severnoj strani Crnog vrha, i na njoj se nalazi dvosedna žičara kapaciteta 1.200 skijaša na sat. Nema osvetljenje za noćno skijanje. Staza je zahtevnija od Cenatar ski staze .Crni vrh i odgovara veštijim skijašima. Prodaja apartmana Divčibare. 

 

accordingly above all both … and additionally after all if … then afterward after that not only … but also afterwards all in all neither … nor albeit all of a sudden whether … or also all things considered no sooner … than although analogous to altogether although this may be true another another key point basically as a matter of fact because as a result before as an illustration accordingly above all both … and additionally after all if … then afterward after that not only … but also afterwards all in all neither … nor albeit all of a sudden whether … or also all things considered no sooner … than although analogous to altogether although this may be true another another key point basically as a matter of fact because as a result before as an illustration accordingly above all both … and additionally