KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Prodaja apartmana Divčibare.

Konstruktivno objekat je fundiran na temeljnoj ploči debljine definisane po statičkom proračunu.Međuspratne ploče su AB koje se oslanjaju u dva pravca i prenose opterećenje preko AB platana čiji su osovinska rastojanja u racionilanim konstruktivnim rasponima računajući na seizmičku aktivnost u datom područiju. Vertikalna komunikacija kroz objekat se ostvaruje preko AB stepeništa i lifta koji je smešten u AB okno. Zidani deo objekta je od klima bloka d-20 cm ukrućen sa vertikalnim i horizontalnim serklažima.Pregradni zidovi unutar stambenih jedinica su od klima bloka d-10cm. Krovna konstrukcija je drvena od rezane građe četinara II klase zatvorena sa unutrašnje strane gipskartonskim vatrootpornim pločama i termoizolovana.Krovna konstrukcija se “zatvara“ podaščavanjem i podkonstrukcijom koja je nephodna za montažu falcovanog lima. Prodaja apartmana Divčibare.

accordingly above all both … and additionally after all if … then afterward after that not only … but also afterwards all in all neither … nor albeit all of a sudden whether … or also all things considered no sooner … than although analogous to altogether although this may be true another another key point basically as a matter of fact because as a result before as an illustration accordingly above all both … and additionally after all if … then afterward after that not only … but also afterwards all in all neither … nor albeit all of a sudden whether … or also all things considered no sooner … than although analogous to altogether although this may be true another another key point basically as a matter of fact because as a result before as an illustration accordingly above all both … and additionally